Elke huurder van Intermaris is automatisch en gratis lid van VH de Boog, een aantal huurders hebben zich daarnaast verenigd in een huurdersorganisatie op complex of buurtniveau.

 

Elke huurder kan zich individueel aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief en deelname aan enquêtes, dit kan via het aanmeldformulier op onze contactpagina.

 

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties kunnen een bewonerscommissie of huurdersvereniging zijn en vertegenwoordigen een complex of buurt.

Meestal wordt gekozen voor een bewonerscommissie.

Deze organisatievorm is eenvoudiger en heeft sinds de invoering van de nieuwe overlegwet in 2009 vrijwel dezelfde rechtsbevoegdheid als een huurdersvereniging.

Voor VH De Boog alsmede Intermaris maakt het geen verschil voor welke organisatievorm wordt gekozen.

Alle aangesloten lidorganisaties hebben dezelfde rechten en plichten binnen VH De Boog.

Het bestuur van VH De Boog kan u informeren en ondersteunen bij het oprichten van een huurdersorganisatie.

Met een huurdersorganisatie heeft u bevoegdheden/mandaat tijdens het overleg met Intermaris over de kwaliteit van uw woning en uw leefomgeving.

Aangesloten Huurdersverenigingen (HV) en Bewonerscommissies (BC):

BC De 2 Hofjes

BC Alexanderflat

BC De Binding

HV Fase 1-Puntdaken

BC GGH

BC De Groene Deur

BC De Grote Kerk

BC Hart van Hoorn

BC Hoorn Noord

HV Jules Verne-Flat

HV Juniusstraat e.o

HV Kemphaan

WG De Koopvaarder

BC De Kroon

BC Kroonwerk

HV Leonard Bernsteinhof

BC MCulti

BC Noorderpoort

BC De Ontdekking

BC De Perelaar

HV Risdam-Zuid

BC Sara Burgerhart

BC Sint Jozefhuis

BC Solitair

BC Sterrenteam

BC De Timmerd

BC Truydemanhof

HV Venenlaankwartier

HV De Vriendschap

BC Watersnip-Kievit

BC Willem Back-flat