Nieuws - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Nieuws

Corona maatregelen
In verband met de COVID-19 pandemie kunt u ons alleen op afspraak bezoeken.
U kunt ons telefonisch bereiken op dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur voor het maken van een afspraak, of u kunt een email sturen naar info@vhdeboog.nl, als u uw telefoonnummer vermeld, dan nemen wij z.s.m. telefonisch contact met u op.
Als u ons bezoekt, dient u bij het toetreden van het gebouw een mondkapje te dragen en uw handen bij de ingang te desinfecteren.

Participatie
Wij zijn op zoek naar huurders die zich willen inzetten voor hun complex/buurt middels het oprichten en besturen van een bewonerscommissie.
Bestuurder van een bewonerscommissie kost uiteraard tijd, maar door dit met meerdere personen te doen, hoeft dat niet heel veel tijd te kosten.
Als bewonerscommissie heeft u wel invloed op hetgeen er met uw complex/buurt gebeurd.
Heeft u hier intersse in, kijk dan hier bij Oprichten BC voor meer informatie.

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen
31 maart 2021
De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.
De nieuwe wet die dit mogelijk maakt(externe link) is op 23 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Met een beroep op de nieuwe wet kunnen huurders van een zelfstandige huurwoning hun verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing verzoeken. Dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

Na maximaal drie jaar huur weer omhoog
De tijdelijke huurkorting kan maximaal drie jaar duren. Daarna mag je verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar je oorspronkelijke huurprijs. De jaarlijkse huurverhoging(en) die je gehad zou hebben als je de oorspronkelijke huurprijs was blijven betalen komen daar nog bovenop.  Wat je verhuurder niet mag, is de korting die je kreeg alsnog terugvragen. Tijdelijke huurkorting is dus iets anders dan een tijdelijke betaalpauze.

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning
Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had.

Verhuurder kan verzoek ook weigeren
Er zit wel een angel in de nieuwe wet. Als je tijdelijke huurkorting aanvraagt is je verhuurder niet verplicht om die korting daadwerkelijk te geven. Daar is de Woonbond kritisch over. Dat de korting op geen enkele manier af te dwingen valt, maakt huurders afhankelijk van de goedwillendheid van verhuurders. Tegelijkertijd denkt de Woonbond wel dat tijdelijke huurkorting lucht kan geven aan mensen die onverwacht, bijvoorbeeld door corona, hun inkomen zien dalen. In die situatie heb je meer aan een tijdelijk lagere huur dan aan een tijdelijke betaalpauze.

Niet alleen woningcorporaties
Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruikmaken van de nieuwe wet en dus tijdelijke huurkortingen gaan verstrekken op verzoek van huurders. De koepel van woningcorporaties Aedes is positief over de nieuwe wet. Aedes vindt dat dit woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bieden van 'maatwerk'(externe link) geeft.


Huurbevriezing, verlaging of verhoging?
26 maart 2021
Huurders weten vaak met vrij grote zekerheid dat elk jaar de huur omhoog gaat. Maar in 2021 ligt dat anders. Veel huurders krijgen huurbevriezing of huurverlaging.
Dat hangt af van je inkomen, huishoudtype en type verhuurder.

Huurverlaging
Zo kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur dit jaar huurverlaging krijgen. Het gaat om sommige sociale huurders bij woningcorporaties. Veel huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging zaten, krijgen dat automatisch. Maar als je door een recente inkomensdaling na 2019 in één van de groepen zit, moet je dat zelf aanvragen.

Huurbevriezing
Voor alle andere sociale huurders, zowel bij woningcorporaties als bij commerciële aanbieders, geldt dat er dit jaar geen huurverhoging is. De huren zijn in 2021, na een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman, bevroren dit jaar.

Stappen in de goede richting
Met de huurverlaging, huurbevriezing en rem op de huurverhoging worden er stappen in de goede richting gezet om huren betaalbaar te krijgen. Door inzet van de Woonbond is betaalbaar huren hoog op de politieke agenda komen te staan. De Woonbond dringt er bij een komend kabinet op aan betaalbaar huren te verankeren in een regeerakkoord.

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud