Home - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud
       
Telefonische bereikbaarheid van VH de Boog:
Onze vaste telefoonverbinding laat ons momenteel regelmatig in de steek, gesprekken worden ineens afgebroken zonder dat we daar invloed op hebben. Wij hebben hierover klachten ingediend bij onze provider, maar er is nog geen oplossing.
Wij zijn wel bereikbaar via ons algemene mobiele nummer 06 21 93 91 49.
Vanaf januari 2024 zijn we voortaan alleen nog via het mobiele nummer bereikbaar.

Algemene Leden Vergadering 22 mei 2023
Op 22 mei wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Door vorig jaar een wijziging in de statuten door te voeren zijn naast leden van bewonersorganisaties nu ook individuele huurders welkom op de ALV. De ALV wordt gehouden in de Witte Valk, Dorpsstraat 175 gte Zwaag.
Eenieder die de vergadering wenst bij te wonen dient huurder te zijn van Intermaris en zich uiterlijk 22 april 2023 op te geven via het aanmeldformulier, dit geldt ook voor leden van bewonersorganisaties. Het aanmeldformulier vindt u hier: ALV aanmelden  
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail waarin de aanvangstijd van de vergadering wordt vermeld. Het aantal plekken is beperkt, bij teveel aanmeldingen ontvangt u een email dat er geen plek meer is en wordt u op de reservelijst geplaatst.
De binnenkomst van de aanmeldingen is leidend voor de toewijzing.
Heeft u zich opgegeven en mocht er toch iets tussenkomen, geef dit dan aan ons door, dan kunnen wij alsnog iemand van de reservelijst uitnodigen.
Ongeveer 2 weken voor de vergadering ontvangt u de stukken op het door u opgegeven emailadres.

Bent u huurder van Intermaris en wil u meer weten over wat VH de Boog voor u en/of uw omgeving kan betekenen, tijdens de inloop, pauze en afsluiting kunt u uw vragen aan de medewerkers van VH de Boog stellen.
De agenda voor de ALV vind u hier: ALV-agenda

Leefbaarheidsbudget:
Tot en met 2022 kon u voor het organiseren van activiteiten bij u in uw complex/buurt een budget aanvragen bij Intermaris.
Met ingang van 2023 kunt u hiervoor bij ons terecht. Wij zijn druk bezig om hier een aanvraagformulier voor te maken en budgetnormen op te stellen. Tijdens de ALV op 22 mei vertellen wij u hier meer over.
Een leefbaarheidsbudget kan niet alleen door een bewonersorganisatie worden aangevraagd, maar ook door 2 of meer individuele huurders als zij iets voor de huurders uit hun omgeving willen organiseren.


VH De Boog is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies, huurdersverenigingen, woongemeenschappen en individuele huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving.
VH de Boog komt samen met bewonerscommissies en huurderverenigingen en individuele huurders op voor de belangen van de huurders.
Alle huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving zijn automatisch en gratis lid van VH de Boog.

Is er in uw complex/buurt geen bewonerscommissie en wil u meer invloed op uw woon/leefomgeving, kijk dan eens bij Oprichten BC en bij Participatie

Bestuur:

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud