Home - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud
       
Voorzittersoverleg 1 februari 2023
Op 1 februari 2023 vindt er een overleg plaats voor voorzitters van bewonerscommissies.
De bewonerscommissies ontvangen hiervoor een uitnodiging om zich aan te melden.

Energietoeslag door gemeente:
Heeft u de energietoeslag al aangevraagd?
Uit de gegevens blijkt dat een aantal mensen die wel recht hebben op de energietoeslag deze nog niet heben aangevraagd.
Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd, op onze nieuwspagina "Energietoeslag door gemeente" kunt u zien of u in aanmerking komt.
Vind u het moeilijk om deze aan te vragen, dan kunt u hiervoor hulp krijgen bij onder meer:

Op onze nieuwspagina's:


VH De Boog is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies, huurdersverenigingen en woongemeenschappen van huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving.
VH de Boog komt samen met bewonerscommissies en huurderverenigingen op voor de belangen van de huurders, daar waar geen bewonerscommissie of huurdersvereniging is, komt VH de Boog ook op voor de belangen van de individuele huurders.
Alle huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving zijn automatisch en gratis lid van VH de Boog.

Is er in uw complex/buurt geen bewonerscommissie en wil u meer invloed op uw woon/leefomgeving, kijk dan eens bij Oprichten BC en bij Participatie

Bestuur:

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud