Home - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud
Informatie over wonen en leven
in Nederland in diverse talen
is te vinden op:
In onder andere Turks, Tigrinya,
Arabisch, Pools, Oekraiens, Bulgaars,
Roemeens, etc.

Interessante links


Algemene Ledenvergadering 13 mei 2024
13 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in Partycentrum de Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag.
Agenda ALV
- Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
-  Opening door voorzitter
- Mededelingen/ingekomen stukken
- Notulen ALV 15 november 2023
- Jaarverslag 2023
- Financieel jaarverslag 2023
- Pauze
- Stemming over kandidaat penningmeester
- Stemming herbenoemen 2 bestuursleden
- Normbedragen Leefbaarheidsfonds
- Huishoudelijk reglement de Boog
- Rondvraag
- Afsluiting met hapje en drankje en er is tevens gelegenheid om afscheid te nemen van onze huidige penningmeester.
   
In deze nieuwsbrief vind u informatie over:
- Algemene Ledenvergadering 13 mei 2024
- Woonbond toegevoegd in rechtszaak van verhuurders tegen de staat

Leefbaarheidsbudget:
Tot en met 2022 kon u voor het organiseren van activiteiten bij u in uw complex/buurt een budget aanvragen bij Intermaris.
Met ingang van 2023 kunt u hiervoor bij ons terecht.
Een leefbaarheidsbudget kan niet alleen door een bewonersorganisatie worden aangevraagd, maar ook door 2 of meer individuele huurders als zij iets voor de huurders uit hun omgeving willen organiseren.
Meer informatie vindt u via deze link leefbaarheidsbudget, waar u ook het aanvraagformulier en een stappenplan kunt downloaden.


VH De Boog is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies, huurdersverenigingen, woongemeenschappen en individuele huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving.
VH de Boog komt samen met bewonerscommissies en huurderverenigingen en individuele huurders op voor de belangen van de huurders.
Alle huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving zijn automatisch en gratis lid van VH de Boog.

Is er in uw complex/buurt geen bewonerscommissie en wil u meer invloed op uw woon/leefomgeving, kijk dan eens bij Oprichten BC en bij Participatie

Bestuur:

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud