Home - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud
       
Nationale prestatieafspraken
De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Op 30 juni 2022 zijn de afspraken getekend.  

Op onze nieuwspagina's:


VH De Boog is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies, huurdersverenigingen en woongemeenschappen van huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving.
VH de Boog komt samen met bewonerscommissies en huurderverenigingen op voor de belangen van de huurders, daar waar geen bewonerscommissie of huurdersvereniging is, komt VH de Boog ook op voor de belangen van de individuele huurders.
Alle huurders van Intermaris in Hoorn en omgeving zijn automatisch en gratis lid van VH de Boog.

Is er in uw complex/buurt geen bewonerscommissie en wil u meer invloed op uw woon/leefomgeving, kijk dan eens bij Oprichten BC en bij Participatie

Bestuur:

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud