Oprichten BC - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud

Oprichten BC

Meer invloed op uw woonomgeving krijgen?            zie ook Reglement voor Bewonerscommissies

Voelt u zich als huurder betrokken bij uw woonomgeving of het complex waar u in woont? Dan kan het interessant zijn om een bewonerscommissie op te richten. Een bewonerscommissie is het klankbord van een complex en zorgt ervoor dat de wensen en meningen van de bewoners worden uitgesproken en gehoord.  Intermaris stimuleert de oprichting van bewonerscommissies, zij hebben Verenigde Huurdersorganisatie De Boog gevraagd dit proces te begeleiden.

Waarom een BewonersCommissie (hierna te noemen BC)?
Een BC kan de belangen tegenover de verhuurder beter behartigen dan een individuele huurder. Hiervoor is de samenwerking met een vertegenwoordiging van bewoners nodig. Als een BC is opgericht dan heeft Intermaris de wettelijke verplichting volgens de Wet op het Overleg Huurders- verhuurder om de BC te betrekken bij uiteenlopende onderwerpen zoals o.a. leefbaarheid, veiligheid, servicekosten, onderhoud, verduurzaming. Maar bijvoorbeeld ook bij renovatie- of sloopplannen. BC kunnen Intermaris bovendien adviseren over bepaalde beleidswijzigingen. Dat zijn rechten die een individuele huurder niet heeft.

Wat doet een bewonerscommissie (BC)?
 • de BC houdt de huurders van hun complex/buurt op de hoogte  van haar activiteiten en betrekt de huurders bij het  bepalen van de standpunten, dit gebeurt middels een nieuwsbrief.
 • de BC organiseert ten minste eenmaal per jaar een Algemene Bewoners bijeenkomst. Daarin geeft het bestuur een omschrijving van de activiteiten van het afgelopen jaar en bespreekt het de plannen voor het komende jaar. Als er tijdens de bijeenkomst gestemd moet worden over bijvoorbeeld een wijziging van de servicekosten of nieuwe bestuursleden, dan dient dit in de uitnodiging te worden vermeld.
 • de BC geeft alle huurders in het complex/buurt de mogelijkheid geeft om lid te worden van de BC.
 • de BC overlegt met Intermaris inhoudelijk op complex/buurt gebonden onderwerpen, de BC kan hiervoor met voorstellen komen. Het gaat hier dan niet om individuele problemen/wensen, maar om het hele complex/buurt.
 • Is geen doorgeefluik voor individuele klachten van bewoners over Intermaris

Hiernaast kan een BC ervoor kiezen om actiever te zijn voor het complex/buurt, dit kan op allerlei mogelijke manieren, denk hierbij bijvoorbeeld aan burenhulp, een buurt BBQ organiseren of andere activiteit. Voor sommige activiteiten welke te maken hebben met de leefbaarheid van de buurt, kunt u een voorstel bij Intermaris indienen, indien Intermaris dit een goed voorstel vindt, dan stellen zij daar een budget voor beschikbaar. Bij het indienen van zo'n voorstel kunnen wij u ook ondersteunen.

Rechten van een BC
 • Informatierecht, het recht om informatie van Intermaris te ontvangen over zaken die voor huurders rechtstreeks van belang zijn.
 • Overlegrecht, ze kunnen Intermaris vragen om overleg, minimaal 1 maal per jaar is Intermaris verplicht te overleggen.
 • Adviesrecht over bepaalde voorgenomen beleidswijzigingen.
 • Instemmingsrecht bij voorgenomen wijziging van servicekosten (tenminste 70% van de bewoners moet met de wijziging instemmen)
 • Agenderingsrecht, het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Waar kan VH de Boog u bij ondersteunen?
 • Bij het oprichten van een BC; denk hierbij aan het opstellen van een 1e brief naar de bewoners van uw complex/buurt.
 • Helpen een opzet te maken voor een nieuwsbrief
 • Helpen werven van nieuwe commissieleden
 • Advisering bij problemen met Intermaris
 • Ondersteunen bij het opstellen van een voorstel naar Intermaris voor een leefbaarheidsbudget voor bepaalde projecten/activiteiten.
 • Deskundigheid bevorderen door het verzorgen van trainingen
 • Printen van brieven, folders e.d.
 • Het faciliteren van een ruimte voor het houden van de jaarlijkse Algemene Bewoners Bijeenkomst.
 • Elke BC ontvangt van VH de Boog een klein budget (afhankelijk van het aantal woningen welke u vertegenwoordigd) voor onkosten van de BC, hierover dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd met bonnen/facturen en een inkomsten/uitgaven overzicht.

VH De Boog adviseert Intermaris op het gebied van strategische zaken en tactische beleidsaangelegenheden, daarom vind er regelmatig overleg plaats op verschillende niveaus met Intermaris. Daarnaast kan VH De Boog een BC helpen bij het regelen van allerlei zaken. Daarom is het belangrijk dat een BC de overeenkomst ondertekent met VH De Boog.

U wilt u een BC oprichten of heeft hier vragen over?
Neem contact met ons op, dit kan telefonisch op dinsdag/woensdag en donderdagochend tussen 09:00 en 12:00 uur of via emailVH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud