Vacatures - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Vacatures

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor uitbreiding van ons bestuur.

Vacature: Penningmeester
Taken:
 1. Beheert namens het bestuur de gelden van de vereniging, int de ontvangsten en doet de betalingen. Kleine betalingen kan hij delegeren aan derden; 
 1. Heeft de zorg dat van elke betaling een bewijsstuk aanwezig is;
 1. Is verplicht het bestuur wanneer nodig inzage van kas en bescheiden te geven; 
 1. Stelt tijdig, volgens de statuten, de begroting voor het volgend jaar op; 
 1. Vraagt toestemming aan het bestuur en de leden voor uitgaven die buiten de begroting vallen; 
 1. Legt 14 dagen voor de jaarvergadering, die statutair binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden, rekening en verantwoording af over het financieel beleid van het afgelopen jaar; 
 1. Maakt tijdig melding van eventuele overschrijdingen van de declaratie; 
 1. Stelt het financieel jaarverslag op; 
 1. Draagt zorg voor het controleren van de boekhouding door een onafhankelijk accountant; 
 1. Roep de kascontrolecommissie bijeen.
 2. Vertegenwoordigd VH de Boog samen met de andere bestuurders bij het overleg met de corporatie (aanwezigheid is vereist als er financiële punten op de agenda staan)

Tijdsbestek voor deze werkzaamheden ca. 2 uur per week, werktijden/uren in overleg.
In overleg kan dit worden uitgebreid met andere werkzaamheden ten behove van de huurders.
U zult worden ingewerkt door de huidige penningmeester.

Functie-eisen:
 • Goed cijfermatig inzicht
 • Ervaring in het voeren van een administratie met een boekhoudpakket is een pré.
 • Accuraat en nauwkeurig
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Kan omgaan met de computer (Word/Excel/Outlook)
 • Contactuele eigenschappen
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die in een huurwoning van Intermaris woont.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een vereiste
Als u aan de eisen voldoet, wordt u voorgedragen als kandidaat aan de Algemene Ledenvergadering, zij bepalen of u de functie krijgt.
Bij meerdere geschikte kandidaten zal er worden gestemd door de Algemene Ledenvergadering.

Het betreft vrijwilligerswerk, er wordt een vrijwilligersvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding betaald (totaal samen maximaal € 1.800,= per jaar).
VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud