Vacatures - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Vacatures

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor uitbreiding van ons bestuur en ondersteuning van het bestuur.

1: Penningmeester
2: (Aankomend) algemeen bestuurslid
3:  Leden adviescommissie
4:  Ondersteuner bestuur

Zie bovenstaande tabbladen voor de juiste vacature.

Sollicitaties kunt u richten aan m.wijma@vhdeboog.nl

Leden adviescommissie

Vacature: Penningmeester
Taken:
 1. Beheert namens het bestuur de gelden van de vereniging, int de ontvangsten en doet de betalingen. Kleine betalingen kan hij delegeren aan derden; 
 1. Heeft de zorg dat van elke betaling een bewijsstuk aanwezig is;
 1. Is verplicht het bestuur wanneer nodig inzage van kas en bescheiden te geven; 
 1. Stelt tijdig, volgens de statuten, de begroting voor het volgend jaar op; 
 1. Vraagt toestemming aan het bestuur en de leden voor uitgaven die buiten de begroting vallen; 
 1. Legt 14 dagen voor de jaarvergadering, die statutair binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden, rekening en verantwoording af over het financieel beleid van het afgelopen jaar; 
 1. Maakt tijdig melding van eventuele overschrijdingen van de declaratie; 
 2. Stelt het financieel jaarverslag op; 
 3. Draagt zorg voor controle door externe accountant
 4. Roep de kascontrolecommissie bijeen.
 5. Vertegenwoordigd VH de Boog samen met de andere bestuurders bij het overleg met de corporatie (aanwezigheid is vereist als er financiële punten op de agenda staan)

Tijdsbestek voor deze werkzaamheden ca. 2 uur per week, werktijden/uren in overleg.
In overleg kan dit worden uitgebreid met andere werkzaamheden ten behove van de huurders.
U zult uitgebreid worden ingewerkt door de huidige penningmeester en/of voorzitter.

Functie-eisen:
 • Goed cijfermatig inzicht
 • Ervaring in het voeren van een administratie met een boekhoudpakket is een pré.
 • Accuraat en nauwkeurig
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Kan omgaan met de computer (Word/Excel/Outlook)
 • Contactuele eigenschappen
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die in een huurwoning van Intermaris woont.

Als u "nog" niet aan alle functie-eisen voldoet, maar wel bereid bent om te leren,  nodigen wij u toch uit om te reageren.
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een vereiste
Als u aan de eisen voldoet, wordt u voorgedragen als kandidaat aan de Algemene Ledenvergadering, zij bepalen of u de functie krijgt.
Bij meerdere geschikte kandidaten zal er worden gestemd door de Algemene Ledenvergadering.

Wat wij u bieden:
- Een kans om bestuurlijke ervaring op te doen
- Werken binnen een leuk team met een ongedwongen werksfeer
- Mogelijkheid tot het volgen van relevante cursussen
- Een vrijwilligersvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding betaald (totaal samen maximaal € 1.900,= per jaar)
- Jaarlijks geheel verzorgd vrijwilligersuitje samen met andere vrijwilligers die zich voor de huurders van Intermaris inzetten (door Intermaris)


Op dit moment geen vacature
Een van de taken van VH De Boog is het geven van advies aan Intermaris, dit gebeurt veelal doordat Intermaris hierom vraagt, maar we kunnen ook ongevraagd advies aan Intermaris geven.
Dit advies kan variëren van:

 • Voorzieningen treffen en in stand houden aan woongelegenheden
 • Tuinenbeleid en groenvoorzieningen
 • Slopen/renoveren/nieuwbouw/herstructurering wijk/complex
 • Servicekosten beleid
 • Verduurzaming (woningisolatie, zonnepanelen, warmtenet, enzovoort)
 • Klimaatadaptatie
 • Toewijzing, verhuurbeleid en huurvoorwaarden
Deze adviesaanvragen leggen wij voor aan een adviescommissie, welke bestaat uit huurders.
Wij zijn voor deze adviescommissie dan ook op zoek naar huurders die hierover twee tot twaalf uur per jaar met ons willen meedenken over 1 of meerdere van bovenstaande onderwerpen (afhankelijk van het aantal interesse- / expertise gebieden waarvoor u zich wilt opgeven).

Het lijkt moeilijker dan het is, wij zullen u begeleiden en u zult ook door ervaren advies commissie leden worden meegenomen in het proces, dus ook als u twijfelt of u het wel zou kunnen, geef u dan op en draai een keer mee op proef.
Mocht u met ons mee willen denken en vindt u het leuk om op het vlak van uw kennis of interesse dit te doen, neem dan contact met ons op via email info@vhdeboog.nl of telefonisch vua nummer 0625544577.
Informatie volgt binnenkort

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud