Klachtenprocedure - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Intermaris:

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Intermaris, ga dan als volg te werk:

1:  
Neem contact op met Intermaris via mail of telefoon en probeer er samen uit te komen.
Lukt dit niet, ga dan naar de volgende stap.
2:
Dien dan een officiƫle klacht in bij Intermaris, dien deze klacht in met het klachtenformulier van Intermaris.
Dit formulier vindt u links onder aan deze pagina en dit kunt u printen of downloaden.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar klachten@intermaris.nl of via de post sturen naar Intermaris, Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn.
Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangsbevestiging van Intermaris, daarna reageert Intermaris binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht.
Na het afronden van de klacht neemt Intermaris contact met u op om te vragen of de klacht naar tevredenheid is opgelost.
Als de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u met ons contact opnemen, wij kunnen u dan adviseren en/of namens u nogmaals de klacht voorleggen aan Intermaris.
Wordt de klacht vervolgens nog niet naar tevredenheid is opgelost, ga dan naar de volgende stap (Wij kunnen u helpen de klacht te formuleren)
3:
De klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie, hierbij dient u rekening te houden met het volgende:
  • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
  • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend zijn;
  • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
  • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, worden niet in behandeling genomen;
  • de corporatie moet voldoende kans hebben gehad om de klacht op te lossen;
  • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
  • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
  • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken
De klacht kan worden voorgelegd middels het Geschillenformulier, dit vind u rechts onderaan deze pagina, u kunt dit printen of downloaden.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg eventuele bewijzen (foto's/brieven/emails) er aan toe.
Het formulier met eventuele bewijzen kunt u mailen naar geschillencommissieNHN@gmail.com of via de post sturen naar:
Bovenregionale geschillincommissie Noord-Holland Noord, Antwoordnummer 521, 1800 VB Alkmaar (postzegel is niet nodig).
Binnen 2 weken nadat de klacht bij de geschillencommissie is ontvangen laten zij u weten of uw klacht in behandeling wordt genomen.
Wordt uw klacht in behandeling genomen, dan wordt u binnen 3 weken nadat de geschillencommissie alle informatie/stukken van u en de corporatie heeft ontvangen uitgenodigd voor een hoorzitting.
Tijdens de hoorzitting kunt u uw verhaal doen, of u kunt zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een ander persoon, ook de corporatie komt aan het woord.
Op basis van alle informatie geeft de commissie een onafhankelijk advies aan de corporatie, waarvan u ook een afschrift ontvangt.
   
Klik hier voor het Klachtenformulier Intermaris                        


VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud