Bewonerscommissie Stan Kenton - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Bewonerscommissie Stan Kenton

Bewonerscommissie Stan Kentonhof
Voorzitter:           Dhr. J. Zwijnenburg
                           Stan Kentonhof 41
                           1628 TR Hoorn
Secretaris:          Mevr. E. Breedt
                           Stan Kentonhof 73
                           1628 TR Hoorn
                           e-mail: j.breedt@ziggo.nl
Penningmeester: Mevr. A. van Gool
                           Stan Kentonhof 49
                           1628 TR Hoorn
Bestuurslid:         Dhr. K. Stocker
                            Stan Kentonhof 47
                            1628 TR Hoorn

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud